European Commission logo
nlNederlands

Projects Database

Search Results

Projects |
Capture: Belgisch project toont belang van inventiviteit aan

Het Capture-gebouw, dat is gevestigd in het Belgische Tech Lane Ghent Science Park, zal fungeren als centrum voor alle initiatieven voor de herwinning van grondstoffen in Vlaanderen. Het biedt de academische wereld, industrie en overheid de mogelijkheid samen te werken aan het vinden van manieren om grondstoffen efficiënter te gebruiken.

  en | fr
Projects |
De bestaande Brusselse gebouwen als reserve van materialen voor de bouwsector beschouwen

Het project “Bâti Bruxellois, Source de nouveaux matériaux“ (BBSM) heeft tot doel een rationeel beheer van materialen uit de bouwsector aan het einde van hun levensduur te garanderen en een instrument te ontwikkelen voor het beheer en de terugwinning van bouwafval. Het toont aan dat materialen aan het einde van hun eerste levenscyclus hulpbronnen kunnen vormen en dat hun herintroductie in een proces van productie van nieuwe materialen positief is voor de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG).

  en | fr
Projects |
Living Labs bevorderen renovatie van huizen in Brussel om energie-efficiëntie te waarborgen

Het project Living Labs Brussels Retrofit bevordert de renovatie van huizen in Brussel om gebouwen energie-efficiënter te maken. Dat gebeurt door het opzetten van vijf living labs waarin 20 industriële, onderzoeks- en non-profitorganisaties samenwerken, en een coördinatiecentrum. De labs zullen vier jaar lang ruimte bieden voor experimenten en innovatie. De labs maken de verwerving van knowhow mogelijk en verbeteren de samenwerking met de bouwsector, met als doel een grootschalige toepassing van renovatie te garanderen.

  en | fr
Projects |
Steun voor energieacties aan de basis in achtergestelde stadsbuurten in Noordwest-Europa

Bottom-up maatregelen ter bevordering van energiebesparing en hernieuwbare energie in stedelijke gebieden met lage inkomens in Noordwest-Europa dragen bij aan de doelstellingen van de EU om de uitstoot van broeikasgassen en energiearmoede terug te dringen. Het project Climate Active Neighbourhoods stelt inwoners en gemeenten in staat om samen in actie te komen voor het klimaat in tien steden in het Waals Gewest in België; Bretagne en Île-de-France in Frankrijk; Hessen, Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts in Duitsland; Oost-Nederland in Nederland; en Zuidoost-Engeland en het zuidwesten van het Verenigd Koninkrijk.

  de | en | fr
Projects |
Geothermie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest promoten

BruGeo wil het geothermische potentieel van het Brusselse gewest versterken, in het bijzonder de ondiepe geothermie in combinatie met een warmtepomp. Het in kaart brengen van het geothermisch potentieel van Brussel helpt om het gebruik van deze schone en hernieuwbare energiebron te stimuleren. Het project heeft tot doel de belangrijkste actoren die actief zijn op het gebied van geothermische energie in Brussel samen te brengen en de economische activiteit in deze sector te versterken door de ontwikkeling van kmo's/mkb’s. 

  de | en | fr
Projects |
Zwembad Vrije Universiteit Brussel gerenoveerd en vergroot

De renovatie van het 25 meterbad op de campus in de Vrije Universiteit Brussel (VUB) in Etterbeek is door de EU medegefinancierd. Het zwembad is nu vijf banen breed en heeft een diepte variërend van 1 m tot 3 m. Er is een extra lesbad van 7 m bij 12,5 m aangelegd. Dit bad beschikt over een beweegbare bodem en een brede trap voor gemakkelijke toegang. Onze faciliteiten omvatten twee doucheruimtes, toiletten voor mannen, vrouwen en gehandicapten, 30 kleedhokjes en vier kleedruimtes voor groepen en mensen met een beperking.

  en | fr
Projects |
Wetenschappelijke emulatie ten dienste van het milieu tussen Frankrijk en België

Op de grens tussen Frankrijk en België hebben een honderdtal wetenschappers hun onderzoek gebundeld om nieuwe biologische producten te ontwikkelen ter bestrijding van gewasziekten. Deze werkzaamheden maken het nu mogelijk om het gebruik van pesticiden te verminderen en tegelijkertijd een impuls te geven aan deze regio, die zich uitstrekt over Wallonië en Vlaanderen in België en de regio's Hauts-de-France en Grand Est in Frankrijk.

  en | fr
Projects |
Opwaardering van de bos- en houtsector in korte ketens in de Frans-Belgische grensregio's

De projectportefeuille van Feel Wood bestaat uit vier deelprojecten (Forêt Pro Bos, Trans Agro Forest, ProFilWood en FormaWood), gecoördineerd door een pilotproject. Het doel is een antwoord te bieden op de problemen en verwachtingen van de verschillende schakels in de bos- en houtsector op het gehele grensoverschrijdende Frans-Belgische grondgebied.

  en | fr