Gå direkt till innehållet
Commission and its priorities Policies, information and services
system message icon
Kan inte spara automatiskt eftersom det lokala lagringsutrymmet har inaktiverats.
Offentligt samråd för att skapa ett underlag till kontrollen av ändamålsenligheten hos EU:s ramdirektiv för vatten, dess anslutande direktiv (grundvattendirektivet och direktivet om miljökvalitetsnormer) samt översvämningsdirektivet

Fält märkta med * är obligatoriska.
Kontakt
ENV-FITNESS-CHECK-WFD-FD@ec.europa.eu
Ladda ner pdf-version Filen skapas. Var god vänta. Filen är klar. Tryck på knappen nedan för att hämta den.

Ett problem uppstod när åtgärden utfördes. Felet har loggats. Kontakta support om problemet återkommer.
radio button label
checkbox label

Upprepa:

Upprepa:

@
 

[Lägg till en fil som deltagarna kan ladda ner]
 
 
warning icon
system message icon
system message icon
EUSurvey stöds av EU-kommissionens ISA-program som främjar interoperabiliteten mellan EU:s offentliga förvaltningar.