system message icon
Toisc go bhfuil stóráil logánta díchumasaithe, ní féidir sábháil uathoibríoch a dhéanamh
Suirbhé EPALE

Séanadh

Níl an Coimisiún Eorpach freagrach as a inneachar ceistneoirí a chruthaítear le EUSurvey – is faoi fhreagracht chruthaitheoir agus bhainisteoir na foirme agus faoina bhfreagracht siúd amháin atá sin. Ní hionann EUSurvey a úsáid agus moladh ón gCoimisiún Eorpach ar a bhfuil sa suirbhé ná tacaíocht dó.

Leathanaigh

Amharc
Caighdeánach  Mód Inrochtaineachta
Caighdeánach  Mód Inrochtaineachta


Teagmháil
Foirm Theagmhála
Íoslódáil mar leagan PDF Tá an comhad á chruthú. Fan go fóill. Cruthaíodh an comhad. Bain úsáid as an gcnaipe thíos chun é a íoslódáil.

Tharla fadhb agus an oibríocht á rith. Taifeadadh an earráid sna logaí. Déan teagmháil leis an bhfoireann tacaíochta má tharlaíonn an fhadhb arís.


Déan mí-úsáid a thuairisciú

*
Freagra
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Iontráil arís é:
*
Character limit reached.

Iontráil arís é:
*

*
*
@
*
*
*
 

[Cuir comhad le do shuirbhé a mbeidh na rannpháirtithe in ann é a íoslódáil]
*
*
*
*
Your answer to this question differs significantly from the group. Please change your answer or explain your decision.
Group Median:
Explain your answer
Add a file to your explanation
Statistics
There are new comments
Answer Updated on Explanation Discussion
:

  to 
system message icon
Export  available for download
Go to Export Page