system message icon
Тъй като локалното съхранение е дезактивирано, не е възможно автоматично запазване.
Проучване за EPALE

Отказ от отговорност

Европейската комисия не носи отговорност за съдържанието на въпросниците, създадени с EUSurvey – отговорност за него носят единствено създателят и управителят на формуляра. Използването на EUSurvey не означава препоръка или одобрение от Европейската комисия на мненията изразени във въпросниците.

Страници

Изглед
Стандарт  Режим на достъпност


За контакти
Формуляр за контакти
Изтегляне на PDF версия Файлът е в процес на създаване. Моля, изчакайте. Файлът е създаден. Изтеглете го, като използвате бутона по-долу.

При изпълнението на операцията възникна проблем. Грешката е регистрирана. Свържете се с бюрото за помощ, ако проблемът възникне отново.


Сигнализиране за злоупотреба

*
Отговор
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Моля, повторете.:
*
Character limit reached.

Моля, повторете.:
*

*
*
Move the slider or accept the initial position. Move the slider or accept the initial position.
*
@
*
*
*
 

[Добавете към своята анкета файл, който участниците да могат да изтеглят.]
*
*
*
*
Your answer to this question differs significantly from the group. Please change your answer or explain your decision.
Group Median:
Explain your answer
Add a file to your explanation
Statistics
There are new comments
system message icon
Export  available for download
Go to Export Page