system message icon
Možnost lokálního ukládání je deaktivována, a proto nefunguje automatické ukládání.
Průzkum EPALE

Prohlášení o vyloučení právní odpovědnosti

Evropská komise neodpovídá za obsah dotazníků vytvořených v rámci služby EUSurvey. Za ten má výhradní odpovědnost autor dotazníků a ředitel služby. Ze skutečnosti, že byla využita služba EUSurvey, nelze vyvozovat, že Evropská komise doporučuje či schvaluje názory, které jsou v dotaznících vyjádřeny.

Stránky

Zobrazení
Standardní  Režim usnadnění
Standardní  Režim usnadnění*
Odpověď
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Zadejte znovu.:
*
Character limit reached.

Zadejte znovu.:
*

*
*
Move the slider or accept the initial position. Move the slider or accept the initial position.
*
@
*
*
*
 

[Přidat k průzkumu soubor ke stažení (pro uživatele)]
*
*
*
*
Vaše odpověď na tuto otázku se výrazně liší od zbytku skupiny. Svou odpověď upravte, anebo své rozhodnutí objasněte.
Medián skupiny:
Vysvětlete svou odpověď
Přidat soubor k vašemu vysvětlení
Statistika
Jsou k dispozici nové připomínky.
Odpověď Datum aktualizace Vysvětlení Diskuse
:

  to 
  *
Character limit reached.


system message icon
Export  available for download
Go to Export Page