Try the new automatic translation by clicking on the blue icon “Translate” up in the right corner of the article!

    

EU:s utvidgning

Hoppa till: navigering , sök

Europeiska unionen (EU) bildades 1 november 1993 och hade då 12 medlemsländer. Sedan dess har följande ändringar skett:

  • EU-12 (1 november 1993 - 31 december 1994):
Belgien (BE), Danmark (DK), Frankrike (FR), Tyskland (DE), Grekland (EL), Irland (IE), Italien (IT), Luxemburg (LU), Nederländerna (NL), Portugal (PT), Spanien (ES) och Storbritannien (UK)
  • EU-15 (1 januari 1995 - 30 april 2004):
EU-12 + Österrike (AT), Finland (FI) och Sverige (SE)
  • EU-25 (1 maj 2004 - 31 december 2006):
EU-15 + Cypern (CY), Tjeckien (CZ), Estland (EE), Ungern (HU), Lettland (LV), Litauen (LT), Malta (MT), Polen (PL), Slovakien (SK) och Slovenien (SI)
  • EU-27_2007 (1 januari 2007 - 30 juni 2013):
EU-25 + Bulgarien (BG) och Rumänien (RO)
  • EU-28 ( 1 juli 2013 - 31 januari 2020):
EU-27_2007 + Kroatien (HR)
  • EU-27 (från 1 februari 2020):
EU-28 - Storbritannien (UK)

De sex grundarna av EU:s föregångare, den Europeiska Gemenskapen som etablerades genom Romfördragen 1957, var Belgien, Frankrike, Italien, Luxemburg, Nederländerna och Västtyskland. Danmark, Irland och Storbritannien anslöt sig 1973 och utökade antalet medlemmar till nio. När Grekland tillkom 1981 och sedan Spanien och Portugal 1986 var antalet medlemsländer uppe i 12. Då Tyskland återförenades 1990 kom gemenskapen även att inkludera det tidigare Östtyskland.

Översikt över nuvarande medlemmar i EU

Belgien (BE) Grekland (EL) Malta (MT) Slovenien (SI)
Bulgarien (BG) Irland (IE) Nederländerna (NL) Spanien (ES)
Cypern (CY) Italien (IT) Österrike (AT) Danmark (DK)
Kroatien (HR) Polen (PL) Sverige (SE) Estland (EE)
Lettland (LV) Portugal (PT) Tjeckien (CZ) Finland (FI)
Litauen (LT) Rumänien (RO) Tyskland (DE) Frankrike (FR)
Luxemburg (LU) Slovakien (SK) Ungern (HU)

Relaterade begrepp

Statistik