Ordlista:Kandidatländer

Hoppa till: navigering , sök

För närvarande finns 6 officiella kandidatländer som söker medlemsskap i Europeiska unionen (EU):

Albanien (AL)
Montenegro (ME)
den forna jugoslaviska republiken Makedonien (MK[1])
Serbien (RS)
Turkiet (TR)

Ansökningsförhandlingar om medlemskap inleddes med Turkiet den 3 oktober 2005. Ansökningsförhandlingar om medlemskap med den forna Jugoslaviska republiken Makedonien, som beviljats status som kandidatland genom ett beslut av Europeiska rådet i december 2005, har ännu inte inletts. Montenegro beviljades status som kandidatland den 17 december 2010 men ansökningsförhandlingar har ännu inte inletts. Serbien beviljades status som kandidatland den 1 mars 2012.

Dessutom finns det två länder som är möjliga kandidater, alla i västra Balkan, som har ansökt om medlemskap men som ännu inte har blivit godkända kandidatländer. Dessa är:

Bosnien-Hercegovina (BA)
Kosovo[2] (XK[3])

Ytterligare information

Relaterade begrepp

Statistik

Fotnoter

  1. 'MK' är en provisorisk kod som inte föregriper den definitiva beteckningen för detta land, vilken kommer att bestämmas under de förhandlingar som för närvarande pågår i frågan i FN.
  2. Denna beteckning tar inte ställning till Kosovos status och är i linje med säkerhetsrådets resolution 1244/1999 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.
  3. 'XK' är en kod som används av praktiska skäl och inte en officiell ISO-landskod.