Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010:  Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010: Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym

Dziennikarski Konkurs Europejskiego Roku 2010 jest inicjatywą Komisji Europejskiej. Jego celem jest wspieranie i wyrażenie uznania dla dziennikarzy, którzy poprzez swoją pracę pomagają w szerzeniu informacji i w zrozumieniu kwestii związanych z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Konkurs otwarty jest dla dziennikarzy prasowych, internetowych oraz telewizyjnych, których prace nt. ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE ukazały się w środkach masowego przekazu. Prace te powinny zostać opublikowane lub wyemitowane na antenie w jednym z 27 państw członkowskich UE, Islandii lub Norwegii między 1 października 2009 r. a 24 września 2010 r.

Dziennikarski Konkurs Roku 2010 ma na celu:

  • wyrażenie uznania dla dziennikarzy zajmujących się tematyką ubóstwa i wykluczenia społecznego;
  • wzbudzenie zainteresowania mediów w 27 państwach członkowskich UE, Islandii i Norwegii kampanią związaną z Europejskim Rokiem 2010;
  • promowanie lepszego zrozumienia problemów ubóstwa i wykluczenia społecznego, powodów ich istnienia oraz potencjalnych rozwiązań tych problemów.

Brzmi ciekawie?

Wypełnij internetowy formularz zgłoszeniowy i załaduj swój materiał na stronę. Zgłoszenia można nadsyłać najpóźniej do 24 września. Prace zgłoszone w późniejszym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu.

Przed zgłoszeniem pracy do konkursu należy zapoznać się z jego zasadami. Zgłaszanie prac do konkursu jest wolne od jakichkolwiek opłat.