Głosy przeciw ubóstwu i wykluczeniu

Fragmenty wywiadów nagranych podczas Europejskiej Konferencji pt. „Ubóstwo: rzeczywistość i percepcja – wyzwanie dla sektora komunikacji” z 29 października 2009.

 

Materiały filmowe dostępne tylko w jęz. angielskim

 

Marie Donnelly

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Równości Szans
Dyrektor działu zasobów i komunikacji

 

William Crawley

Dziennikarz i prezenter
BBC Irlandia Północna

 

Fintan Farrell

Dyrektor Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (European Anti-Poverty Network, EAPN)

 

Paul Stamper

TNS Opinion

 

David Seymour

Autor przewodnika „Reporting poverty in the UK: a practical guide for journalists”

 

Antonis Papacostas

Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji
Kierownik działu badań i analizy politycznej