Fakty i liczby

W celu walki z ubóstwem państwa członkowskie UE opracowały wspólne wskaźniki, które pozwalają lepiej zrozumieć, co oznacza życie w biedzie.

Jednym ze wskaźników ubóstwa w UE jest wysokość otrzymywanego dochodu. Uważa się, że dana osoba jest „zagrożona ubóstwem”, jeśli jej dochód jest równy lub mniejszy niż 60 proc. mediany dochodów osiąganych w kraju tej osoby. Inne wskaźniki wykorzystywane przez UE, takie jak np. stopa bezrobocia, warunki mieszkaniowe, odsetek osób, które nie kończą szkoły oraz dostęp do usług publicznych takich jak służba zdrowia, są również brane pod uwagę.

Fakty i liczby dotyczące ubóstwa i wykluczenia społecznego:

  • Wskaźniki Eurostatu dotyczące ubóstwa i wykluczenia społecznego en
  • Najważniejsze dane dotyczące ubóstwa i wykluczenia społecznego w UE en