Partnerzy

Oprócz krajów uczestniczących, organizacji międzynarodowych oraz instytucji europejskich, w walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym zaangażowane są również organizacje obywatelskie i media. Organizacje obywatelskie i media będą aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach organizowanych w ramach Roku 2010 oraz wspierać jego założenia w czasie trwania tej kampanii.

Aby zostać partnerem Europejskiego Roku 2010, proszę przesłać wiadomość e-mail na adres 2010againstpoverty@ec.europa.eu.

Społeczeństwo obywatelskie

W sekcji tej dostępne są odsyłacze do stron internetowych organizacji obywatelskich, które biorą udział w akcjach organizowanych w ramach Roku 2010. Są to organizacje pozarządowe, ośrodki analityczne, fundacje oraz władze regionalne i lokalne.

więcej

Kraje uczestniczące

Sekcja ta zawiera informacje na temat krajów uczestniczących w Europejskim Roku. W sumie jest to 29 krajów: 27 państw członkowskich UE oraz Islandia i Norwegia. Kraje te będą odgrywać kluczową rolę w organizacji wydarzeń Roku na szczeblu krajowym.

więcej

Organizacje międzynarodowe

W tej sekcji dostępne są linki do stron internetowych międzynarodowych organizacji biorących udział w Europejskim Roku.

więcej

Władze lokalne i regionalne

Tutaj dostępne są informacje na temat władz regionalnych i lokalnych zaangażowanych w obchody Europejskiego Roku.

więcej

Instytucje europejskie

W tej sekcji dostępne są informacje na temat instytucji europejskich, które biorą udział w wydarzeniach organizowanych w ramach Europejskiego Roku.

więcej