Strona główna

Strona główna

Jesteś studentem?

Mieszkasz w Europie?

Chcesz zaangażować w swój proces twórczy osobę żyjącą w ubóstwie?

Jeśli tak, jesteś osobą, której szukamy!

Z uwagą śledzisz bieżące problemy społeczne? Walka z ubóstwem leży Ci na sercu? Chcesz poznać nowych ludzi i jesteś gotowy na nową przygodę? Jeśli tak, to nasz projekt z pewnością Cię zainteresuje. Weź udział w naszym Partnerskim Projekcie Artystycznym, który adresowany jest do studentów fotografii oraz osób żyjących w ubóstwie. Motyw przewodni tego europejskiego projektu połączonego z wystawą zdjęć brzmi (IN)VISIBLE czyli (NIE)WIDZIALNI. Nie zwlekaj! Pliki można załadować do 15 października.

Co to za konkurs?

Partnerski Projekt Artystyczny jest jednym z kluczowych działań podejmowanych w ramach Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

Dlaczego?

Sztuka nie wyeliminuje ubóstwa z naszego życia, ale ma moc przywracania ludziom poczucia godności i wiary w swoje możliwości. Pomaga również w tworzeniu więzi społecznych. Życie w ubóstwie sprawia, że ludzie skupiają się jedynie na zaspokajaniu swych podstawowych potrzeb, a w ich życiu nie ma miejsca ani czasu na sztukę. Jednakże kiedy dana osoba traci kontakt z kulturą, zostaje ona zepchnięta na margines społeczny. Biorąc udział w tym projekcie i angażując się w proces tworzenia, osoby ubogie mogą znów poczuć, że stanowią część społeczeństwa. Udział w wydarzeniach kulturalnych i przeżywanie sztuki po prostu przypomina ludziom o tym, że są ludźmi, i pozwala im zapomnieć o codziennych problemach. Dzięki temu odzyskują oni poczucie swej wartości i tożsamości i zapominają o wstydzie, będącym źródłem izolacji.

Kto może wziąć udział?

Projekt zakłada powstanie w każdym państwie członkowskim tzw. trójek, składających się ze studenta sztuki, osoby żyjącej w ubóstwie oraz organizacji pozarządowej (NGO, non-governmental organisation). Zadaniem organizacji pozarządowych będzie tworzenie i podtrzymywanie więzi pomiędzy studentem i osobą żyjącą w ubóstwie oraz ułatwienie ich pierwszego i kolejnych spotkań. Następnie pary – składające się ze studenta i osoby żyjącej w ubóstwie – podczas swych spotkań będą razem pracować podczas procesu twórczego, dzięki czemu powstałe fotografie będą wynikiem prawdziwej współpracy danej pary.

Komitet artystyczny wybierze około 50 fotografii, które zostaną zaprezentowane podczas zamykającej projekt wystawy.

Jak?

Wszystkie fotografie spełniające kryteria selekcyjne zostaną opublikowane na tej stronie, natomiast około 50 z nich zostanie pokazanych podczas wystawy w Brukseli pod koniec listopada 2010 r. Fotografie będą opatrzone podpisami pary, która wykonała dane zdjęcie. Wybrane fotografie będą wykorzystywane do promocji działań w ramach Roku 2010, przynosząc ich autorom uznania na poziomie europejskim. Autorzy wybranych fotografii otrzymają także certyfikat uczestnictwa, katalog wystawy oraz pocztówki z wykonanym przez nich zdjęciem.