Nieħdu Azzjoni

Issieħeb!

Inti trid tipparteċipa attivament fil-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u tieħu sehem fil-kampanja Ewropea?

Inti organizzazzjoni, inti tista’:

  • Tappoġġja l-oġġettivi tas-Sena Ewropea 2010 fuq il-websajt tiegħek billi tippubblika s-slowgans, tuża ‘links’ u tippubblika artikli
  • Tissieħeb mas-Sena fuq in-netwerks soċjali tagħna
  • Tiffirma l-impenn onlajn għas-Sena Ewropea 2010 dwar il-ġlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali
  • Torganizza attività biex tippromwovi l-oġġettivi tas-Sena

Jekk il-proġett tiegħek:

  • hu f’konformità mal-prinċipji u l-oġġettivi tas-Sena
  • isir fl-2010

Inti tista’ tkun intitolat li tuża l-lowgo, ċerti prodotti ewlenin ta’ kommunikazzjoni, u tingħata viżibilità fuq il-websajt tas-Sena Ewropea 2010.

Kif?

Permezz tal-użu tal-isem u l-lowgo tas-Sena Ewropea 2010, inti taqbel li tagħmel ‘link’ tagħhom għal għanijiet biss li huma kompatibbli mal-prinċipji u l-oġġettivi tas-Sena, kif ukoll mar-regoli eżistenti tad-dritt tal-awtur. (Jekk jogħġbok ara l-Avviż legali tal-Kummissjoni Ewropea).

Inti individwu, inti tista’: