Fatti u Figuri

Fi sforz fil-ġlieda kontra l-faqar, Stati Membri qablu fuq u qed jużaw ġabra komuni ta’ indikaturi biex jifhmu aħjar xi tfisser li tkun fqir.

Il-faqar fl-UE hu mkejjel f’termini ta’ dħul, u persuni jintqal li huma ‘f’riskju ta’ faqar’, meta d-dħul tagħhom hu ndaqs ma’ jew inqas minn 60% tad-dħul medju tal-pajjiż tagħhom. Indikaturi oħra bħal livelli ta’ qgħad, kundizzjonijiet ta’ akkomodazzjoni, aċċess għal servizzi pubbliċi, rati ta’ tluq bikri mill-iskola u aċċess għal servizzi pubbliċi bħal kura tas-saħħa, huma wkoll meħuda in konsiderazzjoni.

Fatti u figuri dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali:

  • Indikaturi tal-Eurostat dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali en
  • Dejta ewlenija dwar il-faqar u l-esklużjoni soċjali tal-UE en