Digiõppe tegevuskava (2018–2020)

Digiõppe tegevuskava eesmärk on toetada tehnoloogia kasutamist hariduses ja digipädevuste arendamist.

Haridus digiajastul

Euroopa digiüleminek jätkab hoogustumist tänu selliste kujunemisjärgus tehnoloogiate arendamisele nagu tehisintellekt ja pilvandmetöötlus.

Digiüleminek pakub palju uusi võimalusi, kuid sellega kaasnevad ka märkimisväärsed ühiskonnaprobleemid. See võib suurendada paindlikkust ja loovust, aidata parandada tõhusust ja õpitulemusi. Samal ajal võib avatud, demokraatlikke ühiskondi kahjustada ja haavatavaid elanikkonnarühmi veelgi enam marginaliseerida näiteks väärinfo levik.

Tehnoloogia integreerimisel haridusse on kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides puudujääke. Endiselt on erinevusi digitaristu ja -vahendite kättesaadavuse ning digipädevuste puhul.

On väga oluline valmistada kodanikke piisavalt ette üha rohkem võrgustunud ja globaliseerunud tulevikuks, investeerides oskustesse ja pädevustesse, mida on vaja digiajastul ühiskonnas edu saavutamiseks ja sellesse positiivse panuse andmiseks. 

Kvaliteetne ja kaasav digiõpe ja -koolitus

Digiõppe tegevuskavas on esitatud meetmed, millega aidatakse liikmesriikidel ning haridus- ja koolitusasutustel kasutada digiajastu pakutavaid võimalusi ja ületada raskused. 

Tegevuskava kolm prioriteeti hõlmavad 11 meedet.

Prioriteet 1. Digitehnoloogia parem kasutamine õpetamise ja õppimise eesmärgil

 • 1. meede – internetiühendus koolides
 • 2. meede – eneseanalüüsivahend SELFIE ja mentorlussüsteem koolidele
 • 3. meede – digitaalselt tõendatud kvalifikatsioonid

Prioriteet 2. Digipädevuste ja -oskuste arendamine

 • 4. meede – kõrghariduskeskus
 • 5. meede – avatud teaduse alased oskused
 • 6. meede – ELi programmeerimisnädal koolides
 • 7. meede – küberturvalisus hariduses
 • 8. meede – digitaal- ja ettevõtlusoskuste alane koolitus tüdrukutele

Prioriteet 3. Haridussüsteemide parandamine parema andmeanalüüsi ja prognoosimise kaudu

 • 9. meede – uuringud hariduses IKT kasutamise kohta
 • 10. meede – tehisintellekt ja andmeanalüüs
 • 11. meede – strateegilised prognoosid

Tegevuskava toetab Euroopa Komisjoni laiemat eesmärki, milleks on luua 2025. aastaks Euroopa haridusruum

Uus digiõppe tegevuskava 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

2018. aasta digiõppe tegevuskava rakendatakse 2020. aasta lõpuks. Komisjon võtab eeldatavasti 2020. aasta septembris vastu ajakohastatud tegevuskava. 

18. juunil 2020 algatati uut tegevuskava käsitlev avalik konsultatsioon, mis kestab 4. septembrini 2020. 

Konsultatsiooni käigus soovitakse koguda kodanike, asutuste ja organisatsioonide arvamusi COVID-19 kriisi aegsete kogemuste ja ootuste kohta (nii praeguse hetkeni kui ka taastumisperioodil) ning digiõppe tulevikuvisiooni kohta. 

Uuendatud digiõppe tegevuskava kohta saab korrapäraselt uudiseid Twitterist: @EUDigitalEducation.


Pilt: © Euroopa Liit, 2020.