Sissejuhatus

Digitehnoloogia muudab inimeste elu. ELi digitaalse strateegia eesmärk on tagada, et digiüleminekust saaksid kasu inimesed ja ettevõtjad, ning aidata Euroopal saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks.

Komisjon on veendunud, et alanud aastakümnest peab saama Euroopa digikümnend. Euroopa peab nüüd tugevdama oma digitaalset suveräänsust ja kehtestama ise standardid, selle asemel et piirduda teiste omade järgimisega, keskendudes selgelt andmetele, tehnoloogiale ja taristule.

  • Euroopa digikümnend

    Euroopa digikümnend

    Anname ettevõtetele ja inimestele rohkem mõjujõudu inimkeskses, kestlikus ja jõukas digitulevikus.

  • Euroopa digituleviku kujundamine

    Euroopa digituleviku kujundamine

    Tehnoloogia peab teenima inimeste huve ja parandama nende igapäevaelu.

 

Tulipunktis

Meetmed

 

Taustteave

Alates 2014. aastast on komisjon võtnud mitmeid meetmeid, et hõlbustada väleda andmekasutusega majanduse arengut:

2018. aastal tutvustas komisjon esimest korda tehisintellekti strateegiat ja leppis liikmesriikidega kokku kooskõlastatud kavas. Kõrgetasemeline tehisintellekti eksperdirühm tutvustas usaldusväärse tehisintellekti eetikasuuniseid 2019. aasta aprillis. Suuniste aluseks oli tehisintellekti raamistik, mida tutvustati 19. veebruaril 2020.

Komisjoni president Ursula von der Leyen rõhutas poliitilistes suunistes vajadust juhtida muutusi planeedi seisundi parandamiseks ja uue digimaailma tekkeks. Selles kontekstis algatas ta ametiaja esimese 100 päeva jooksul arutelu, et käsitleda eetikat tehisintellekti kontekstis ning uurida, kuidas saaks suurandmeid kasutada ühiskonnale ja ettevõtjatele jõukuse loomiseks.

Dokumendid

Laadi allaPDF - 1.3 MB