Om året

Europa går samman för att kämpa mot fattigdom och social utestängning

Nästan 84 miljoner européer befinner sig i riskzonen för fattigdom. Det innebär att de står inför en osäker tillvaro och tvingas avstå från sådant som de flesta tar för givet.

Att leva i fattigdom medför många olika problem som att inte ha tillräckligt med pengar till mat och kläder, dåliga bostadsförhållanden och till och med hemlöshet. Det innebär också begränsade levnadsvillkor som kan leda till social utestängning.

Europeiska unionen har inspirerats av den grundläggande solidaritetsprincipen och gått samman med alla medlemsstater för att göra 2010 till det Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. Målet är att öka allmänhetens medvetenhet och att förnya EU:s och dess medlemsstaters politiska engagemang för att bekämpa fattigdom och social utestängning.

Målsättningen för det europeiska året 2010 är att låta personer som lever i fattigdom och social utestängning komma till tals och inspirera alla europeiska medborgare och andra parter att engagera sig i de här viktiga frågorna.

Det europeiska året har också som mål att ifrågasätta stereotypiska och kollektiva uppfattningar om fattigdom. Med utgångspunkt i EU:s principer om solidaritet och partnerskap är 2010 en uppmaning att direkt angripa orsakerna till fattigdom så att alla människor ska kunna delta fullt i samhället.

Civilsamhället och arbetsmarknadens parter, de medverkande länderna och EU-kommissionen kommer tillsammans att organisera en rad aktiviteter under 2010.

Två konferenser på europeisk nivå kommer att anordnas i januari och december. Ett konstinitiativ ska bygga broar mellan människor som lever i fattigdom och utestängning och den kreativa världen. Särskilda utbildningsdagar kommer att ge media och beslutsfattare ny insikt i de här komplexa frågorna.

Nationella och lokala evenemang anordnas i alla EU:s medlemsstater samt i Norge och Island. Bland aktiviteterna ingår informationskampanjer, konferenser och skolseminarier. Filmer, tidskrifter och annat informationsmaterial kommer att ges ut för att hjälpa människor att förstå hur fattigdom och social utestängning påverkar dem och för att informera dem som är direkt berörda av fattigdom och social utestängning om vilka rättigheter de har.

Människor med erfarenhet av fattigdom och offentliga personligheter kommer att vara ambassadörer för kampanjen. Det kommer att höja profilen och öka trovärdigheten för det europeiska årets aktiviteter och locka fler människor att delta.

Rättsliga ramar för det europeiska året 2010

Bakgrundsinformation

Siffror om fattigdom och social utestängning i Europeiska unionen

  • Social trygghet och social integration i Europa – viktiga fakta och siffror 2008 en fr
  • Indikatorer på fattigdom 2006 en
  • Fler indikatorer från Eurostat en

Delta aktivt

Vill du delta aktivt i kampen mot fattigdom och social utestängning och vara med i en europeisk kampanj?

Mer

Kampen mot fattigdom

Alla kan drabbas av fattigdom någon gång i sina liv.

Mer

Röster mot fattigdom och utestängning

Här hittar du citat av ambassadörer, civilsamhället och folk med erfarenhet av fattigdom.

Mer

Medverkande länder

Här hittar du information om länderna som deltar i det europeiska året. Det är 29 länder: EU:s 27 medlemsstater plus Island och Norge. De bidrar till att genomföra året på nationell nivå.

Mer