Siffror

I en satsning för att bekämpa fattigdomen har medlemsstaterna enats om och infört en uppsättning gemensamma indikatorer för att bättre förstå vad det innebär att vara fattig.

Fattigdomen inom EU mäts efter inkomst och folk anses vara i riskzonen för fattigdom när inkomsten är lika med eller mindre än 60 % av medianinkomsten i landet. Hänsyn tas också till andra indikatorer som arbetslöshetsnivån, boendeförhållanden, graden av avbruten skolgång samt tillgång till offentliga tjänster som hälso- och sjukvård.

Fakta och siffror om fattigdom och social utestängning:

  • Eurostats indikatorer på fattigdom och social utestängning en
  • Viktiga fakta om fattigdom och social utestängning i EU en