pokyny ke stanovení financních oprav, které se použijí pro výdaje spolufinancované ze strukturálních fondu a fondu soudržnosti v prípade nedodržení pravidel pro verejné zakázky

Další nástroje

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Cílem tohoto dokumentu je vypracovat pokyny, jejichž pomocí bude možno stanovit finanční opravy, které se použijí v případě nesrovnalostí zjištěných při provádění předpisů Společenství, které se týkají postupů při zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti během programových období 2000–2006 a 2007–2013.

Publications