Παρακολουθήστε τη νομοθετική διαδικασία

Παρακολουθήστε την πρόοδο σημαντικών πρωτοβουλιών που επεξεργάζεται επί του παρόντος η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μάθετε σε ποιο στάδιο της διαδικασίας χάραξη πολιτικής και θέσπισης νομοθεσίας βρίσκονται.