Page Contents

Your suggestions

At any time, you can tell us how you think existing laws and initiatives could be made more effective and efficient

All suggestions received will be published on this site, providing they comply with the house rules, and sent for review.

You can choose between having your suggestion:

 • published with your personal or organisation's details, or
 • published anonymously (make sure attachments don't contain any personal details)

Next steps

Your suggestions will be reviewed by the REFIT Platform, and may be reflected in their recommendations to the Commission.

If the Platform decides not to follow up a suggestion, an explanation will be sent to the person or organisation who submitted it.

The REFIT Platform does not consider suggestions related to:

 • draft laws currently in legislative procedure 
 • EU laws that entered into application less than two years ago
 • a planned or on-going consultation of social partners

The EU helpdesk Europe Direct provides an explanation to anyone who has submitted a suggestion that falls outside the mandate of the REFIT Platform.

Feedback period: anytime

Make a suggestion

Recent suggestions

 • Anonymous (Belgium)
  14 July 2017 Business association

  Anonymous (Belgium)

  I am working with DIGITALEUROPE, the voice of the European digital industries. We understand that within the REFIT Stakeholder Platform there was raised the issue of considering REFIT exercise related to the private copying exception defined in Article 5.2 (b) of the Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 June 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážené inštitúcie EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o zahájenie rokovania s národným prostredím Slovenskej republiky a vytvoriť Národný kontaktný bod k programu EÚ CALYPSO, kde Slovensko zatiaľ nie je členom. Tento program podporovaného turizmu pre znevýhodnené skupiny obyvateľov krajín EÚ súvisí dopadovo s rozvojom cestovného ruchu, regionálnym rozvojom a rozvojom sociálnych služieb na Slovensku nielen pre obyvateľov, ale aj pre...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 June 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážené inštitúcie EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a podať návrh na zrušenie výnimky pre Slovenskú republiku v oblasti odstraňovania barié a výstavby bezbariérových budov a priestranstiev. Pri vytváraní tejto výnimky bolo hlavným dôvodom nedostatočná legislatíva SR v podobe tzv. stavebného zákona. Predložili sme v rámci národného prostredia návrh na jeho novelu, kde druhým krokom by malo byť zrušenie uvedenej výnimky. Sme pripravení na rokovanie...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 June 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážené inštitúcie EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o zváženie nášho návrhu, ktorého cieľom je vytvorenie systému cezhraničnej zdravotnej starostlivosti garantovaného nariadeniami EÚ v tom duchu, aby boli vytvorené pravidla záväzné pre členské krajiny EÚ tak, aby v prípade nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti pacient nemusel doplácať v zmysle súčasných nariadení a navrhujeme do Smernice EP a Rady c. 24/2011 zahrnúť aj kúpeľnú...

 • OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)
  9 June 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram (Slovakia)

  Vážení predstavitelia inštitúcií EÚ, dovoľujeme si Vás osloviť a požiadať Vás o zváženie nášho návrhu v oblasti zosúladenia pravidiel systému Eurokľúč v prostredí EÚ, ktorý pochádza z Nemecka patentom z roku 1986, je rozšírený v celej Európe a je určený pre zdravotne postihnutých občanov krajín EÚ. Bližšie informácie k súčasnému stavu na Slovensku s príkladmi iných krajín EÚ môžeme dodať po vašej odpovedi. Vytvorením jednotného systému...

 • EAPN Nederland (Netherlands)
  9 June 2017 Non-governmental organisation (NGO)

  EAPN Nederland (Netherlands)

  Met betrekking tot het European Solidarity Corps Initiative willen we graag het volgende inbrengen. Als EAPN NL kunnen we een dergelijk initiatief alleen maar ondersteunen. Prima! Toch willen we ook een paar zaken aan u meegeven bij de vaststelling. 1. Natuurlijk zullen jongeren via dergelijke acties nieuwe vaardigheden ontwikkelen of bestaande kunnen uitbouwen. Dat is mooi meegenomen, zonder dat dit echter direct gekoppeld moet worden aan...

All suggestions (19) >