Akční plán digitálního vzdělávání (2018–2020)

Akční plán digitálního vzdělávání podporuje využívání technologií ve vzdělávání a k rozvoji digitálních kompetencí.

Vzdělávání v digitálním věku

Digitalizace Evropy dále pokračuje. Urychlují ji nové technologie, jako je umělá inteligence a cloud computing.

Digitalizace s sebou přináší řadu nových příležitostí, ale přináší také významné společenské výzvy. Tyto technologie mohou zvýšit flexibilitu a tvořivost a zlepšit účinnost a výsledky učení. Jevy, jako jsou dezinformace, však také ohrožují otevřenou, demokratickou společnost a dále marginalizují zranitelné skupiny.

Technologická integrace pro vzdělávací účely v členských státech Evropské unie zaostává. Přetrvávají rozdíly v dostupnosti digitální infrastruktury a zařízení i v digitálních kompetencích.

Je třeba občany náležitě připravit na stále propojenější a globalizovanější budoucnost tím, že budou investovat do dovedností a schopností nezbytných k tomu, aby v digitálním věku uspěli a mohli se plodným způsobem zapojit do dění ve společnosti. 

Na cestě k vysoce kvalitnímu a inkluzivnímu digitálnímu vzdělávání a odborné přípravě

Akční plán digitálního vzdělávání obsahuje opatření, která mají členským státům a vzdělávacím institucím pomoci využít příležitostí a čelit výzvám, jež digitální věk přináší. 

Akční plán obsahuje 11 opatření ve třech prioritních oblastech:

Priorita č. 1: Lepší využívání digitálních technologií ve výuce a při studiu

 • Akce 1 – Připojení k internetu ve školách
 • Akce 2 – Nástroj SELFIE k sebehodnocení a instruktážní program pro školy
 • Akce 3 – Digitálně podepisované kvalifikace

Priorita č. 2: Rozvoj digitálních kompetencí a dovedností

 • Akce 4 – Centrum pro vysokoškolské vzdělávání
 • Akce 5 – Otevřené vědecké dovednosti
 • Akce 6 – Evropský týden programování ve školách
 • Akce 7 – Kybernetická bezpečnost ve vzdělávání
 • Akce 8 – Odborná příprava dívek v oblasti digitálních a podnikatelských dovedností

Priorita č. 3: Zkvalitnění vzdělávání lepší analýzou dat a prognostikou

 • Akce 9 – Studie o informačních a komunikačních technologiích ve vzdělávání
 • Akce 10 – Umělá inteligence a analýzy
 • Akce 11 – Strategická prognóza

Akční plán přispívá k širším ambicím Evropské komise vytvořit do roku 2025 Evropský prostor vzdělávání

Nový akční plán digitálního vzdělávání 

Digital Education Action Plan: open public consultation #EUDigitalEducation

Akční plán digitálního vzdělávání z roku 2018 se bude provádět do konce roku 2020. Očekává se, že v září 2020 Komise přijme aktualizovaný akční plán. 

Otevřená veřejná konzultace k novému akčnímu plánu byla zveřejněna 18. června 2020 a lze se jí zúčastnit do 4. září 2020. 

Cílem této konzultace je shromáždit názory občanů, institucí a organizací a jejich zkušenosti a očekávání během krize způsobené pandemií COVID-19 (aktuální i během následného období zotavování), a dále jejich představy o budoucnosti digitálního vzdělávání. 

Pokud jde o pravidelné aktualizace nového akčního plánu digitálního vzdělávání, sledujte nás na Twitteru: @EUDigitalEducation.


Obrázek: © Evropská unie, 2020.