Uutiskirje

Uutiskirjeitä tulee olemaan kuusi, joista neljä julkaistaan Euroopan teemavuoden aikana. Ne antavat yleiskäsityksen Euroopan teemavuoden puitteissa järjestettävästä toiminnasta. Ne myös nostavat esiin tärkeitä teemoja ja vuotta ennen, sen aikana ja sen jälkeen järjestettäviä tapahtumia.