Arviointiperusteet

Arviointiperusteet

Painetut (mukaan lukien verkkojulkaisut) ja audiovisuaaliset kilpailutyöt arvioidaan eri sarjoissa, mutta samoin perustein.

Työt arvioidaan sekä analyyttisesti että tunnetasolla sen perusteella, miten hyvin ne käsittelevät aihetta.

Köyhyys ja sosiaalisen syrjäytyminen on laaja teema, ja töiden aiheet voivat vaihdella suuresti. Tietyt seikat ovat kuitenkin tärkeitä kampanjan ja teemavuoden 2010 tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityistä huomiota ja painoarvoa annetaan artikkeleille, joiden keskeistä sisältöä voi kuvata ainakin yhdellä seuraavista:

 • analysoi köyhyyden rakenteellisia syitä ja etsii ratkaisuja
 • kuvaa köyhyydessä ja sosiaalisesti syrjäytyneinä elävien päivittäistä todellisuutta ihmislähtöisesti
 • kuvaa köyhyydestä nousseita ihmisiä
 • esittää tämänhetkisten toimien tuloksia (joko hallituksen tai julkisten palveluiden, kansalaisyhteiskunnan tai yksilöiden) 
 • lisää lukijoiden ja katsojien tietoa, motivoi heitä ja osoittaa, miten he voivat osallistua ratkaisujen etsimiseen

Tuomaristo käyttää kilpailutöiden arvioinnissa myös arviointiopasta, jossa määritellään keskeiset arviointiperusteet. Näiden perusteella tuomaristo etsii kilpailutöitä, jotka

 • ovat omaperäisiä (tuore tarina tai epätavallinen näkökulma)
 • pitävät lukijan tai katsojan mielenkiinnon yllä
 • noudattavat journalismin eettisiä periaatteita
 • osoittavat paneutumista tutkimus- ja kenttätyöhön
 • kuvaavat kysymyksiä yhdessä tai useammassa 29 osallistujamaassa
 • ovat kielellisesti korkeatasoisia ja ammattimaisia (koskee vain kilpailutyön alkukieltä)

Kummankin sarjan (painettu/verkkojulkaisu ja audiovisuaalinen media) voittaja valitaan sen perusteella, miten hyvin työ käsittelee aihetta ja täyttää yllä esitetyt arviointiperusteet.