Europeisk uppförandekod för tillhandahållande av mikrokrediter

Ytterligare verktyg

 
Available languages : Bulgarian German Greek English Spanish French Italian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 10/03/2011

Den europeiska mikrofinansmarknaden är en ung och växande sektor som har betydande potential. Marknaden är dock fortfarande ganska heterogen på grund av skillnaderna mellan medlemsstaternas rättsliga och institutionella ramar och mångfalden av instanser som tillhandahåller mikrokrediter. I EU tillhandahålls mikrolån av finansinstitut som affärsbanker, sparbanker, kooperativa banker och offentligägda banker, men även av enheter utanför banksektorn, t.ex. mikrofinansinstitut, stiftelser, kreditföreningar, välgörenhetsorganisationer,
icke-statliga organisationer med flera.

Publications