Fond solidarity EÚ

Ďalšie nástroje

 

Fond solidarity Európskej únie (FSEÚ) vznikol, aby bolo možné postihnutým regiónom v rámci Európy pomôcť v prípade veľkých prírodných katastrof a aby im Európa mohla vyjadriť svoju solidaritu. Vytvorenie fondu bolo reakciou na rozsiahle povodne, ktoré v lete roku 2002 zasiahli strednú Európu. Odvtedy sa prostriedky z fondu využili na pomoc pri 80 katastrofách, akými boli napr. povodne, lesné požiare, zemetrasenia, búrky či sucho. Doteraz získalo 24 rôznych európskych krajín finančnú podporu vo výške viac ako 5 miliardy eur. Zoznam všetkých zásahov PDF en

Všetky žiadosti je potrebné doručiť Komisii do 12 týždňov od vzniku prvých škôd spôsobených katastrofou.

Odporúčame, aby orgán zodpovedný za prípravu žiadosti v záujme jej čo najrýchlejšieho vybavenia ihneď priamo kontaktoval príslušný útvar GR pre regionálnu politiku, ktorý mu môže poskytnúť rôzne potrebné rady s cieľom urýchliť podanie žiadosti.

Táto stránka sa pravidelne aktualizuje. Stiahnite si najnovšiu verziu formulára žiadosti.

 • Formulár žiadosti (Posledná aktualizácia: 16-11-2017) Word en
 • Usmernenia (Posledná aktualizácia: 16-11-2017)Word en
 • Prahové hodnoty pre veľké katastrofy PDF en
 • Prahové hodnoty pre regionálne katastrofy PDF en
 • Pomôcka na výpočet prahovej hodnoty pre katastrofy, ktoré postihli viaceré regióny (na základe váženého priemeru HDP) xls en
 • Akú sumu pomoci je možné očakávať? PDF en
 • Guidance on implementation, closure and auditing processes PDF en

Komisia potom posúdi žiadosť, a ak ju schváli, navrhne sumu pomoci Európskemu parlamentu a Rade, ktoré ju musia pred vyplatením schváliť. Hneď ako budú v rozpočte EÚ k dispozícii vyčlenené fondy, Komisia rozhodne o poskytnutí pomoci príslušnému štátu a finančná pomoc sa následne okamžite jednorazovo vyplatí. Po vyplatení pomoci je príslušný štát zodpovedný za implementáciu vrátane výberu operácií a ich auditu a kontroly. Núdzové opatrenia sa môžu financovať so spätnou platnosťou od prvého dňa katastrofy.

Je potrebné poznamenať, že FSEÚ nie je nástrojom rýchlej reakcie na riešenie následkov prírodnej katastrofy. Finančnú pomoc je možné žiadajúcemu členskému štátu poskytnúť len na základe žiadosti a keď prebehne celý rozpočtový postup, čo môže trvať niekoľko mesiacov.

Európska komisia
DG Regional Policy (Generálne riaditeľstvo pre regionálnu a mestskú politiku)
Unit E1/EUSF (Oddelenie E1)
B-1049 Brusel
Belgicko
Johannes Wachter
Tel: +32 2 296 65 15
Nyla Cruz
Nyla.Cruz@ec.europa.eu
Tel: +32 2 295 36 09

In what cases does the EUSF assist?

The EUSF The EUSF can provide financial aid to Member States and countries engaged in accession negotiations

 1. in the event of a 'major disaster': total direct damage exceeding € 3 billion at 2011 prices or 0.6% of the GNI of the affected State, whichever is the lower.
 2. in the event for smaller, so-called ‘regional disasters': total direct damage exceeding 1.5% of regional GDP (at NUTS2 level). For outermost regions the threshold of 1% of regional GDP is applied.
 3. in the event that an eligible State is affected by the same major disaster as an eligible neighbouring State.

With what budget?

Solidarity Fund aid can be mobilised up to a maximum annual total of € 500 million (in 2011 prices) plus the unspent allocation from the preceding year which is raised over and above the normal EU budget. Individual grants have to be approved by the European Parliament and the Council following a proposal from the Commission. One quarter of this amount must remain available on 1 October of every year to meet possible needs through to the end of the year. In exceptional cases and if the resources remaining for the rest of the year are insufficient, the shortfall may be met out of the next year's budget.

For what actions?

The EUSF The EUSF supplements Member States' public expenditure for the following essential emergency operations:

 • restoring the working order of infrastructure and plant in the fields of energy, water and waste water, telecommunications, transport, health and education;
 • providing temporary accommodation and funding rescue services to meet the needs of the population concerned;
 • securing preventive infrastructure and measures of protection of cultural heritage;
 • cleaning up disaster-stricken areas, including natural zones, in line with, where appropriate, eco-system based approaches, as well as immediate restoration of affected natural zones to avoid immediate effects from soil erosion.

The EUSF was not set up with the aim of meeting all the costs linked to natural disasters. The Fund is limited in principle to non-insurable damage and does not compensate for private losses. Long-term action – such as lasting reconstruction, economic redevelopment and prevention – are not eligible for EUSF aid. It could, however, qualify for aid under other instruments, most notably the Structural Funds and the European Agricultural Fund for Rural Development.

Example

Austria - Flooding of August 2005 (regional disaster)

In August 2005, heavy flooding occurred in parts of two Austrian Länder Vorarlberg and Tyrol. The flooding caused severe damage to the agricultural sector, to tourism, residential properties and businesses, to the transport network and other infrastructure. The total direct damage was estimated at EUR 591.94 million which represents approximately 0.27 % of Austria's GNI. Since the figure is lower than the applicable threshold for mobilising the Solidarity Fund for major disasters (0.6 % of Austria's GNI, i.e. EUR 1.3363 billion), the application was therefore examined under exceptional criteria for so-called extraordinary regional disasters. The Commission came to the conclusion that the application provided sufficient evidence to allow exceptionally mobilising the Solidarity Fund and to grant financial aid amounting to EUR 14.79 million. The aid was used for:

 1. the immediate restoration to working order of infrastructure, in particular in restoration of state roads. Total EUSF contribution: EUR 9.86 million.
 2. the immediate securing of preventive infrastructures, in particular of restoration of damaged embankments of water courses, including the removal of trees and rubble, damming, stabilisation and restoration of river beds. Total EUSF contribution: EUR 4.93 million.

Documents

Factsheet

Reports

Panorama

Press releases