Un nou laborator de cercetare și dezvoltare din România va efectua cercetări în domeniul fizicii nucleare

În cadrul proiectului „Infrastructura luminii extreme – fizică nucleară” se înființează în România un laborator de cercetare și dezvoltare care va utiliza tehnologii laser ultramoderne pentru a efectua cercetări în domeniul fizicii nucleare. Mulțumită finanțării din partea UE, laboratorul a fost dotat cu un sistem laser de mare putere și un sistem de fascicule gama.

Alte instrumente

 

Proiectul include livrarea sistemului de laser de mare putere și a sistemului de fascicule gama la sediul laboratorului din Măgurele, județul Ilfov, chiar lângă București, precum și asamblarea, instalarea și darea în exploatare. Testele se fac pe baza interacționării dintre diferitele fascicule gama ale sistemului și toate componentele conexe.

Împreună, sistemul laser de mare putere și sistemul de fascicule gama permit grupului care derulează proiectul „Infrastructura luminii extreme – fizică nucleară” (ELI-NP) să investigheze impactul radiațiilor electromagnetice intense asupra materiei, concentrându-se în mod specific pe fenomenele nucleare și pe aplicațiile acestora.

Un proiect de cercetare paneuropean

ELI-NP face parte din proiectul paneuropean vizând infrastructura luminii extreme (Extreme Light Infrastructure – ELI), care mai are laboratoare în Republica Cehă și în Ungaria. ELI vizează să promoveze cercetarea națională și europeană în domenii științifice conexe creând o infrastructură recunoscută la nivel internațional deschisă cercetătorilor din mediul academic, din sectorul privat și din mediul de afaceri.

Se așteaptă ca ELI-NP să abordeze principalele puncte slabe ale cercetării, dezvoltării și inovării din România. Printre acestea se numără lipsa infrastructurii de cercetare la scară largă și a cercetătorilor, cheltuielile modeste din sectorul public și privat, absența unei culturi a cunoștințelor și a transferului tehnologic și numărul limitat de companii inovatoare.

Patru ramuri de cercetare

Comitetul științific consultativ al ELI a identificat patru ramuri principale de cercetare pentru ELI. Prima este fluorescența de rezonanță nucleară, care implică absorbția și emisia de raze gama. Aplicațiile din acest domeniu ar putea îmbunătăți gestionarea deșeurilor nucleare la aeroporturi și în porturi.

A doua este dezvoltarea de aplicații pentru ameliorarea metodelor de testare nedăunătoare. A treia este cercetarea utilizării substanțelor radioactive în medicamente. Ultima cuprinde cercetări privind efectele de iradiere ale utilizării laserelor de mare putere asupra materialelor. Aceasta are o serie de aplicații, inclusiv la reactoarele de fuziune.

Cu timpul, utilizatorii vor avea din ce în ce mai mult acces la echipamente, facilitându-se astfel noi experimente și progrese. De asemenea, se vor putea desfășura experimente care combină razele laser și gama într-o cameră de interacțiune.

În laborator lucrează deja peste 100 de cercetători din România și din restul Europei, dar și din China, Japonia și alte țări. Se așteaptă ca numărul acestora să crească la 218 până în 2018. Pe lângă valoarea sa științifică, ELI-NP va aduce regiunii beneficii socioeconomice, inclusiv crearea de locuri de muncă, o infrastructură modernă, dezvoltarea afacerilor și sporirea vizibilității și a potențialului.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „Infrastructura luminii extreme – fizică nucleară” este de 205 192 326 EUR, contribuția UE prin Fondul european de dezvoltare regională fiind de 148 793 116 EUR în cadrul Programului operațional „Competitivitate” pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Data proiectului

16/10/2019