European Commission logo
roRomână

Modernizarea sistemului de termoficare al Bucureștiului pentru a reduce poluarea și pierderile de căldură și de apă

  • 19 April 2021

Un tronson de conducte de 105,97 km din componența sistemului de termoficare va fi înlocuit pentru a-i spori eficiența energetică și a reduce poluarea atmosferică, îmbunătățind astfel condițiile de locuit. Acest proiect cu finanțare din partea UE va contribui la conformarea României la cerințele de mediu stabilite în tratatul său de aderare la Uniunea Europeană.

Conductele care urmează a fi înlocuite reprezintă aproximativ 22 % din lungimea totală de 472 km a rețelei de transport de apă fierbinte a municipiului. Din cauza vechimii și a frecvenței cu care necesită reparații de urgență, acest tronson are cele mai mari pierderi de căldură și de apă din rețea.

Se va instala un sistem de detectare a pierderilor, care va anunța automat serviciile de mentenanță cu privire la locul avariilor, reducând astfel și mai mult pierderile de apă și de căldură.

Nevoie urgentă de reabilitare

Sistemul de termoficare al orașului se numără printre cele mai extinse din lume, furnizând agent termic și apă caldă pentru peste 1,2 milioane de persoane. Majoritatea rețelei prezintă un stadiu avansat de uzură, fiind construită între anii 1960 și 1985. De-a lungul anilor, apa s-a infiltrat și a deteriorat izolația din jurul conductelor, corodându-le.

Ca indicație a caracterului urgent al acestui proiect, numărul de reparații de urgență a crescut de la 637 în 2013 la 991 în 2018 și la 1 274 în 2019. Peste 28,6 % din căldură se pierde între sursă și consumator.

Sistemul degradat este responsabil în prezent pentru pierderi masive de apă. Potrivit site-ului român de știri digi24.ro, în decembrie 2020, primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a declarat că pierderile de apă din sistemul de termoficare erau de trei ori mai mari decât în 2017 și cu 50 % mai mari decât în 2019.

În plus, lucrările de renovare pentru sporirea eficienței clădirilor au dus la reducerea cererii de termoficare din partea locuințelor și a firmelor. Drept urmare, conductele sunt prea mari acum. Înlocuirea acestora cu conducte cu diametru mai mic va permite menținerea eficienței energetice.

Un mediu mai sănătos

Creșterea eficienței și a fiabilității sistemului va reduce poluarea atmosferică și emisiile de gaze cu efect de seră rezultate în urma arderii combustibilului fosil. Se estimează că proiectul va reduce emisiile de CO2 cu 195,87 tone pe an. Acest lucru va contribui la atingerea obiectivului țării de a-și reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, în comparație cu nivelurile din 1990.

Se preconizează că se va reduce cu 179 de tone pe an cantitatea de oxizi de azot generați și cu 505 gigacalorii pe an pierderile de căldură. Odată finalizat proiectul, se estimează o scădere a consumului de gaz cu 969,7 MWh pe an. În plus, pierderile de căldură ar trebui să se reducă cu 5,9 milioane m3 pe an.

Proiectul va face ca sistemul de termoficare al municipiului București să fie sustenabil și accesibil ca preț, ceea ce va contribui la îmbunătățirea calității vieții locuitorilor.

Totalul investițiilor și al finanțării din partea UE

Totalul investițiilor pentru proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare al municipiului București” este de 330 732 249 EUR, contribuția UE din Fondul de coeziune fiind de 216 096 393 EUR în cadrul Programului operațional „Infrastructură mare” pentru perioada de programare 2014-2020. Investiția se înscrie în axa prioritară „Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate”.