linji gwida ghad-determinazzjoni tal-korrezzjonijiet finanzjarji li ghandhom jigu applikati ghall-ispejjez kofinanzjati mill-fondi strutturali u l-fond ta' koezjoni tan-nuqqas ta' rispett tar-regoli rigward il-kuntratti pubblici

 Għodod addizzjonali

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Dan id-dokument jistabbilixxi linji gwida biex jiddetermina l-korrezzjonijiet finanzjarji li għandhom jiġu applikati għall-irregolaritajiet li jinstabu fl-applikazzjoni tar-regolamentazzjoni Komunitarja rigward il-proċeduri ta' twettiq ta' xiri pubbliku kofinanzjati mill-Fondi Strutturali u l-Fond ta' Koeżjoni tul il-perjodi tal-programmazzjoni 2000-2006 u 2007-2013.

Publications