European Commission logo
csČeština

Pokyny k zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům

Pokyny k  zadávání veřejných zakázek určené aplikujícím odborníkům

Guidelines

Date: 13 feb 2018

Period: 2014-2020

Theme: Structural Funds management and Governance

Languages:   bg | cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | it | lt | lv | nl | pl | pt | ro | sk | sl | sv

jak předcházet nejčastějším chybám u projektů financovaných z evropských strukturálních a investičních fondů   Cílem těchto pokynů je poskytnout praktickou pomoc pracovníkům zadávání veřejných zakázek, aby se vyhnuli některým nejčastějším chybám a finančním opra- vám, jež Komise zaznamenala v minulých letech při využívání ESI fondů (viz oddíl 6.1 Nejčastější chyby při zadávání veřejných zakázek).