A dunai régió rejtett történeteinek és kultúrájának az életre keltése

A dunai régió hat országában zajló projekt rejtve maradt örökségeket, elfeledett történeteket és kulturális műemlékeket mutat be egy új közönség számára. A Duna Kulturális Platform – A 21. század kreatív terei (Danube Culture Platform – Creative Spaces of the 21st Century) elnevezésű projekt olyan tereket, épületeket és személyiségeket helyez előtérbe, amelyek és akik hatása és fontossága talán feledésbe merült. A projekt célja ezen kulturális eszközök új vagy már meglévő kulturális útvonalakba történő beépítése annak érdekében, hogy a régió még több turistát vonzzon.

További eszközök

 
The ‘Nipple of the City’ by Romanian artist Dumitru Oboroc – an installation in Regensburg, Germany, and a cultural attraction logged by the Danube Culture Platform ©City of Regensburg, Photo: Stefan Effenhauser The ‘Nipple of the City’ by Romanian artist Dumitru Oboroc – an installation in Regensburg, Germany, and a cultural attraction logged by the Danube Culture Platform ©City of Regensburg, Photo: Stefan Effenhauser

" A Duna Kulturális Platform elnevezésű projekt célkitűzése a kulturális örökség értékeinek hangsúlyozása és a 21. század közönségét megcélzó új értelmezési formák megtalálása. Ez csakis a dunai régióban tevékenykedő nagyszerű partnerek hálózatával történő transznacionális együttműködés keretében lehetséges. "

Elisabeth Pacher, projektkoordinátor

A Duna Kulturális Platform együttműködött a Kulturális Útvonalak Európai Intézetével a célból, hogy felfedezze, illetve újra felfedezze az érdeklődésre számot tartó helyeket, és új úti célokat alakítson ki a látogatók számára, azaz tulajdonképpen azért, hogy a régió történelméből több mindent tegyen fel a (turista)térképre. Ilyen helyek közé tartoznak a régészeti lelőhelyek, a megsemmisült kulturális örökségek, a víztározók kialakítása céljából elárasztott falvak, valamint a politikai vagy társadalmi okokból a felszín alá söpört közösségi történetek. A felderítő munka előkészítette a terepet a történelmi helyek és események kortárs módon – lehetőleg a legkorszerűbb értelmező technológiák (alkalmazások és virtuális valóságot megjelenítő kijelzők) használatával – történő szemléltetéséhez. 

Új útikalauz

A projekt egyik eredménye az Útikalauz a rejtve maradt örökség turisztikai célú felfedezéséhez (Guidebook on Resourcing Hidden Heritage for Tourism). Az útikalauz ismerteti, hogyan lehet felfedezni a rejtett kulturális örökséget, és segítséget nyújt az érdekelt feleknek – múzeumoknak és önkormányzatoknak – a kulturális eszközök potenciális idegenforgalmi erőforrásként való értékelésében. Tanácsokat is közöl az értelmezési eszközök használatát illetően, valamint arra vonatkozóan, hogy az érdeklődésre számot tartó új helyeket miként lehet összekapcsolni a meglévő kulturális útvonalakkal a dunai régióban és a tágabb értelemben vett Európában.

A munkacsoport összeállított egy számos kategóriára és témakörre kiterjedő részletes jegyzéket a rejtett örökségekről: a dunai hajózástól a helyi ipari építészeten át az elveszett szabadidős terekig, ill. katonai szervezetekig. A jegyzék tárgyalja továbbá a népvándorlásokat és közösségek kitelepítését is. A régióban élt személyeket – például Albert Einsteint vagy a zeneszerző Joseph Haydn-t – is megemlíti ez az átfogó kutatómunka.

A turizmus fellendítése

A projekt keretében a partnerek megfogalmaztak 15 transznacionális témát, amelyet a kulturális turisztikai útvonalak létrehozásához vagy kibővítéséhez alkalmazhatnak. A tizenöt téma 135 olyan rejtett örökségi helyszínt kapcsol össze, amelyet a partnerek találtak, tanulmányoztak, vagy néhány ilyen helyszín esetében kísérleti projekteket hajtottak végre. A felfedezett helyszínek olyan tárgyi és szellemi örökségeket tartalmaznak, amelyeket elrejtettek, megsemmisültek, föld alá temettek, hozzáférhetetlenné tettek, vagy egyszerűen csak feledésbe merültek. 

A témák és országok köré rendezett rejtett örökségi helyszínek jegyzéke a projekt honlapján elérhető. A jegyzéket az idegenforgalmi és kulturális ágazatban tevékenykedők veszik igénybe a dunai régió történelmének és kultúrájának mélyrehatóbb megértése érdekében. Ez az ismeretanyag, valamint a kísérleti projektek eredményei segítségül szolgálnak a meglévő turisztikai útvonalak kiterjesztésében.

Video:

A beruházás teljes összege és az uniós támogatás

A „Duna Kulturális Platform – A 21. század kreatív terei” projekt teljes beruházási összege 1 676 878 EUR, amelyből az EU Európai Regionális Fejlesztési Alapjának és a II. Előcsatlakozási Támogatási Eszköznek a hozzájárulása 1 425 346 EUR a „Duna transznacionális program” keretén belül a 2014–2020-as programozási időszakban. A beruházás „A környezet és a kultúra iránt felelősséget vállaló dunai régió” prioritás alá tartozik.

 

A tervezet dátuma

29/05/2019