Η περιφερειακή πολιτική στη χώρα σας


Συνοχή επιλεξιμότητας Πολιτική 2014-2020
Αυστρία Βέλγιο Βουλγαρία Κύπρος Τσεχική Δημοκρατία Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία Γερμανία Ελλάδα Ουγγαρία Ιρλανδία Ιταλία Λεττονία Λιθουανία Λουξεμβούργο Μάλτα Κάτω Χώρες Πολωνία Πορτογαλία Ρουμανία Σλοβακία Σλοβενία Ισπανία Σουηδία Ηνωμένο Βασίλειο Κροατία Πορτογαλία Ισπανία Γαλλία

Περιφερειακή πολιτική

Σκοπός της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ είναι η μείωση των σημαντικών οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών ανισοτήτων που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης.

Σήμερα, η Επιτροπή έκανε ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την παροχή βοήθειας στα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και τους εταίρους ώστε να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της επίθεσης της......
Χάρη στο πρώτο πρόγραμμα του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης (ΤΔΜ) που εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή, η Ελλάδα θα κινητοποιήσει συνολική επένδυση ύψους 1,63 δισ. ευρώ για την άμβλυνση των επιπτώσεων της......
Από σήμερα για πρώτη φορά, η Επιτροπή διοργανώνει φεστιβάλ αφιερωμένο στο Νέο Ευρωπαϊκό Μπάουχαους (NEB).......
Οι περιφερειακές εκστρατείες αναπτύσσονται γύρω από έναν οικείο τόπο και δίνουν έμφαση σε ιδέες και πρωτοβουλίες της ΕΕ που έχουν καθοριστική σημασία σε τοπικό επίπεδο.......

Twitter