Panorama 34 - Регионална политика — интегриран подход : Преглед на 360°

Допълнителни

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/06/2010

През последните години дебатът относно европейската политика на сближаване се концентрира върху нейните предимства като „интегриран подход“ за създаване на политика. Но какво всъщност означава това? Настоящият брой на списание „Панорама“ се опитва да обясни какво представлява на практика интегрираният подход.

Publications