Følg lovgivningsproceduren

Se fremskridtene i de vigtige initiativer, som Kommissionen arbejder på i øjeblikket, og hvor langt de er i den politiske beslutningsproces og lovgivnings processen.