Deltag i debatten

Som led i dagsordenen for bedre regulering vil Kommissionen gerne lytte mere til, hvad borgere og interesserede parter har at sige.

Her på sitet kan du give udtryk for dine holdninger til:

  • køreplaner og indledende konsekvensanalyser, hvori idéer til nye love og politikker eller til evalueringer af eksisterende love og politikker skitseres
  • lovforslag og ledsagende konsekvensanalyser, når de er vedtaget af Kommissionen og forelagt Europa-Parlamentet og Rådet
  • udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter, som enten ændrer eller supplerer eksisterende love eller præciserer vilkårene, så eksisterende love gennemføres på samme måde i hele EU

Nogle dokumenter findes kun på ét sprog, men du kan skrive din kommentar på et hvilket som helst EU-sprog.

Kommissionen tager din feedback i betragtning i løbet af lovgivningsprocessen

Hvis du vil give feedback eller abonnere på at modtage meddelelser, når der tilføjes nye initiativer, skal du blot vælge et initiativ fra listen og følge instrukserne for at logge ind eller registrere dig.

 

Alle initiativer

Abonner på at modtage beskeder

Få besked via e-mail, når der tilføjes nye initiativer
Log ind, hvis du allerede har en konto.
Ellers kan du oprette en konto ved at klikke på Registrer nedenfor.

Nyeste tiltag