Giv feedback om Kommissionens initiativer

Som led i dagsordenen for bedre regulering lytter Kommissionen til, hvad borgere og interesserede parter har at sige. Formålet er at fremsætte evidensbaserede forslag til EU-politikker og -love, som imødekommer borgernes behov. Her kan du dele dine holdninger til Kommissionens initiativer på vigtige tidspunkter i den politiske og lovgivningsmæssige cyklus.

Se en kort video om, hvordan det fungerer i praksis

Søg i alle initiativer

De første idéer – Køreplaner og indledende konsekvensanalyser

Nye idéer til politikker og lovgivning skitseres i dokumenter, som kaldes køreplaner og indledende konsekvensanalyser. Det gælder også for evalueringer og kvalitetskontroller af eksisterende love. Du kan give feedback i en periode på 4 uger.

Giv feedback om køreplaner og indledende konsekvensanalyser

Indsamling af dokumentation – Offentlige høringer

Gennem offentlige høringer kan du fortælle, hvad mener om EU's forslag til nye initiativer eller evalueringer af eksisterende politikker og love, hvad angår anvendelsesområde, prioriteter og EU-merværdi. Høringerne gennemføres ved hjælp af spørgeskemaer. Offentlige høringer løber i 12 uger.  

Deltag i offentlige høringer

Lovforslag – Giv dit input, før lovgivningen vedtages

Når Kommissionen har vedtaget et lovforslag og forelagt det for Europa-Parlamentet og Rådet, har du endnu en mulighed for at give feedback. Feedbackperioden for Kommissionens lovforslag er 8 uger, og herefter sendes bidragene videre til Parlamentet og Rådet.

Giv feedback til Kommissionens lovforslag

Tekniske regler eller opdateringer – Udkast til delegerede retsakter eller gennemførelsesretsakter

Nogen gange indeholder EU-love, som er vedtaget af Parlamentet og Rådet, særlige bestemmelser, der giver Kommissionen ret til at:

  • ændre eller supplere ikke-væsentlige elementer i disse love gennem "delegerede retsakter"
  • præcisere vilkårene, så eksisterende love gennemføres på samme måde i hele EU. Sådanne bestemmelser kaldes "gennemførelsesretsakter".

Udkast til delegerede retsakter og gennemførelsesretsakter er åbne for feedback i 4 uger.

Giv feedback til udkast til gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter 

Forenkling og forbedring af eksisterende lovgivning - Let byrden

Du kan når som helst fortælle os, hvordan du mener, at eksisterende love og initiativer kan forenkles og forbedres, så de bliver mere effektive og mindsker regelbyrden. Dine forslag kan blive sendt videre til REFIT-platformen, som tager højde for dem i sine anbefalinger.

Del dine idéer til, hvordan EU-lovgivningen kan forenkles

Regler for feedback

For at indsende din feedback skal du oprette en EU Login-konto ved at klikke på knappen "Registrér dig" nederst på siden for et bestemt initiativ. Du kan også logge ind med en af dine profiler på et sociale medie.

Med undtagelse af svar på offentlige høringer offentliggøres al feedback med det samme på denne side, så du også kan se, hvad andre har sagt. Derfor skal al feedback overholde reglerne for feedback, og kan i modsat fald blive fjernet.

Af hensyn til åbenheden bedes alle organisationer og andre organer, der arbejder på at påvirke lovgivningsprocessen i EU, om at registrere sig i EU's åbenhedsregister, inden de giver deres feedback. 

Søg efter initiativer

Du kan søge efter initiativer på flere forskellige måder, bl.a. efter emne, type eller dato. Klik på et initiativ for at se, om det befinder sig på et stadie, hvor det er muligt at give feedback.

Søg i alle initiativer

Abonner på at modtage beskeder

Få besked via e-mail, når der tilføjes nye initiativer
Log ind, hvis du allerede har en konto.
Ellers kan du oprette en konto ved at klikke på Registrer nedenfor.

Nyeste tiltag