Responsabilități

DG JUST elaborează și pune în aplicare politicile Comisiei în materie de:

Din lista celor 10 priorități de politică ale Comisiei, DG JUST contribuie la: 

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and funding programmes notably:

Planuri și rapoarte

Programul de lucru al Comisiei – obiectivele și activitățile planificate la nivelul întregii instituții pentru anul curent

Planul strategic al departamentului – strategia și obiectivele pentru perioada 2016-2020

Planul de management al departamentului – resursele, activitățile și rezultatele preconizate pentru anul curent

Raportul de activitate al departamentului – realizări și resursele utilizate în anul precedent

Conducere și organizare

DescarcăPDF - 87.7 KB

Contact