Ansvarsområder

GD JUST udvikler og gennemfører Kommissionens politikker for:


Prioriteter

Kommissionens prioriteter omfatter den europæiske grønne pagt, en digital fremtid, en økonomi, der tjener alle, og en styrkelse af det europæiske demokrati.


Finansiering og udbud inden for retlige anliggender og forbrugerspørgsmål

Læs mere om støttemuligheder og politikområder, der hører under Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere.

Planer og rapporter

Kommissionens arbejdsprogram – oversigt over resultatmålene for alle institutioner for indeværende år

Strategisk plan – department strategy, objectives for 2020-2024

Ledelsesplan – detaljerede målsætninger, opgaver og ressourcer for indeværende år

Årlig aktivitetsrapport – afdelingens resultater og anvendte ressourcer i det foregående år

Ledelse og organisation

DownloadPDF - 266.5 KB

Kontakt