Úkoly

GŘ EAC vytváří a provádí politiky Komise týkající se:

Z 10 politických priorit Komise přispívá GŘ EAC k těmto prioritám:

The department also supports these policies and priorities through a variety of projects and programmes, notably

Plány a zprávy

Pracovní program Komise – přehled plánovaných výstupů Komise za daný rok

Strategický plán – strategie útvaru, cíle na období 2016–2020

Plán řízení – předpokládané výstupy útvaru, jeho aktivity a zdroje na daný rok

Výroční zpráva o činnosti – dosažené výsledky útvaru, zdroje čerpané během minulého roku

Roční pracovní program – rozpočet na určité politiky a programy financování na daný rok

 

 

Vedení a organizace

StáhnoutPDF - 427.4 KB

Kontakt