Podělte se o svůj názor

V zájmu zlepšování právních předpisů se chce Komise blíže seznámit s názory občanů a zainteresovaných stran.

 Na těchto stránkách můžete vyjádřit své stanovisko k:

  • plánům a prvotním posouzením dopadů, které prezentují myšlenky, jež by měly obsahovat nové právní předpisy a politiky nebo hodnocení těch stávajících
  • legislativním návrhům a doprovodným posouzením dopadů, jakmile se na nich Komise dohodne a předloží je Evropskému parlamentu a Radě
  • návrhům aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů, které buď pozměňují, nebo doplňují stávající právní předpisy, anebo stanovují podmínky pro jednotné provádění stávajících právních předpisů ve všech zemích Unie

Některé dokumenty jsou k dispozici pouze v jednom jazyce, ale vaše připomínky můžete zasílat v kterémkoli úředním jazyce EU.

Vaše připomínky Komise zohlední v průběhu toho, jak bude dané znění dokumentu procházet legislativním procesem.

Chcete-li poskytnout zpětnou vazbu nebo si aktivovat zasílání automatických oznámení o nových iniciativách, zvolte jednoduše některou iniciativu ze seznamu a postupujte podle pokynů – přihlaste se do systému nebo nejdříve zaregistrujte.

 

Všechny iniciativy

Přihlásit se k odběru upozornění

Upozornit e-mailem na přidání nové iniciativy
Máte-li v systému účet, přihlaste se.
Ostatní uživatelé se musí nejprve zaregistrovat (použíjte tlačítko níže).

Aktuální iniciativy