Ernstige en chronische ziekten

Kanker

Kanker is een van de belangrijkste prioriteiten van de Europese Commissie op gezondheidsgebied. In de politieke richtsnoeren van Commissievoorzitter Von der Leyen wordt verwezen naar "een Europees plan voor de bestrijding van kanker dat de lidstaten moet helpen bij de preventie en behandeling van kanker” met de bedoeling het door deze ziekte veroorzaakte lijden te verminderen en Europa het voortouw te laten nemen in de strijd tegen kanker.

EU-beleid rondom kanker

Volgens de opdrachtbrief voor EU-commissaris voor gezondheid Stella Kyriakides steunt het Europees kankerbestrijdingsplan op vier pijlers:

  • preventie
  • vroegtijdige diagnose
  • behandeling
  • nazorg

Het Europees kankerbestrijdingsplan zal worden gekoppeld aan andere prioriteiten van de nieuwe Commissie. Het heeft ook de steun van het Europees Parlement, de lidstaten en de belanghebbenden die met de Commissie samenwerken om de preventie en behandeling van kanker in Europa te verbeteren.

Op 4 februari 2020 heeft de Europese Commissie het startschot gegeven voor een openbare raadpleging over het plan tijdens de conferentie "Europe's Beating Cancer Plan: Let’s Strive for More" in het Europees Parlement in Brussel.

Kanker is een van de Europese onderzoeks- en innovatiemissies die zijn opgenomen in het Horizon Europa-kader, dat in 2021 van start gaat.

Als belangrijk gezondheidsprobleem valt kanker onder artikel 168 VWEU. Op grond daarvan is de EU bevoegd om de activiteiten van de lidstaten ter bescherming en verbetering van de menselijke gezondheid te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen.

De Europese Commissie zet zich, gesteund door de EU-lidstaten en het maatschappelijk middenveld, al tientallen jaren in voor de strijd tegen kanker. Dat gebeurt in samenwerking met de Wereldgezondheidsorganisatie, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker.https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/public-health

Kanker: een gezamenlijke aanpak

Kanker is, op hart- en vaatziekten na, de belangrijkste doodsoorzaak in de EU-landen: in 2013 was deze ziekte verantwoordelijk voor 26% van alle sterfgevallen. In de hele EU overleden er in dat jaar meer dan 1,3 miljoen mensen aan kanker.

Toch kan 40% van alle gevallen van kanker worden voorkomen als we onze huidige kennis goed toepassen. Kanker is ook de nummer één van een reeks niet-overdraagbare ziekten die een aantal risicofactoren gemeen hebben. Als we die beter in de hand krijgen, heeft iedereen daar baat bij.

Volgens de State of Health in the EU is kanker een van de hoofdoorzaken van voortijdig overlijden in de EU. Kanker heeft niet alleen zijn weerslag op de individuele gezondheid, maar ook op de nationale zorgstelsels, de sociale voorzieningen, de overheidsfinanciën, de productiviteit en groei van de economie, en de gezondheid van de beroepsbevolking.

De cijfers wijzen erop dat de gezondheidsstelsels dringend doeltreffender, toegankelijker en veerkrachtiger moeten worden. Met name lidstaten die meer dan andere behoefte hebben aan empirisch onderbouwde beleidsvorming, moeten steun krijgen om ervoor te zorgen dat alle EU-burgers toegang hebben tot een doeltreffende kankerpreventie en -behandeling.https://ec.europa.eu/health/state/country_profiles_nl

Een aantal resultaten heeft de weg geplaveid voor een gezamenlijke aanpak van kankerbestrijding in de EU. Hieronder vindt u links naar basisdocumenten die het optreden van de EU onderbouwen, evenals informatie over huidige en voorbije EU-initiatieven op het gebied van kankerpreventie en -bestrijding.

Beleidskader

Initiatieven op het gebied van kankerpreventie en -bestrijding

De door het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Commissie gecoördineerde initiatieven op het gebied van kankerpreventie en kankerbestrijding omvatten:

Het gezondheidsprogramma levert een financiële bijdrage aan de Europese referentienetwerken voor kanker en aan gezamenlijke acties met betrekking tot:

Meer informatie