Poland - Współczesne Media 12. Współczesne Dyskursy Medialne – Contemporary Media Conference XII. Contemporary Media Discourses

  • Alena Podviazkina profile
    Alena Podviazkina
    18 March 2020 - updated 1 year ago
    Total votes: 1
Date & time: 
Thursday, 23 April, 2020 - 09:00 to Friday, 24 April, 2020 - 18:30
Location: 
Plac Litewski 3
20-008 Lublin
Poland

Contemporary Media XII. Contemporary Media Discourses is the 12th national scientific conference from the series "Contemporary Media" organized by the Journalism Department of the Institute of Social Communication and Media of the Maria Curie-Sklodowska University.

---

Współczesne Media 12. Współczesne Dyskursy Medialne to XII ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Współczesne Media”, organizowanej przez Katedrę Dziennikarstwa Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS.

Tematem spotkania będą „Współczesne dyskursy medialne”. W temacie tym zawarte są dwa założenia. Po pierwsze – zasadności wyodrębnienia kategorii dyskursu medialnego w przestrzeni komunikacyjnej dzielonej na dyskursy publiczny i prywatny; po drugie – dyskursywnego zróżnicowania komunikacji medialnej. Przyjmując te założenia, to znaczy, traktując pojęcie dyskursu medialnego jako konstrukt myślowy, obejmujący wiele nurtów i wspólnot komunikacyjnych, proponujemy wyróżnienie i analizę nie dyskursu medialnego, lecz dyskursów medialnych. Przy czym, uwzględniając dynamikę strategii dyskursywnych, przedmiot zainteresowania ograniczamy do współczesnych dyskursów medialnych.

Wybór tematu konferencji podyktowany był spostrzeżeniem zasadności zastosowania kategorii dyskursu we współczesnych badaniach nad mediami i praktyki prowadzenia tych badań przez badaczy wyrosłych z różnych tradycji naukowych. Mamy nadzieję, że kategoria ta będzie służyła dalszej integracji środowiska badaczy mediów.