system message icon
Kan inte spara automatiskt eftersom det lokala lagringsutrymmet har inaktiverats.
Translating Europe Workshop: Från klarhet till klarhet – den svenska klarspråksdiskussionen i Sverige och Finland och på EU-kommissionen

Fält märkta med * är obligatoriska.
Sidor
Visa
Standard  Tillgänglighetsversion


Useful links


*
Svar
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Upprepa:
*
Character limit reached.

Upprepa:
*

*
*
Move the slider or accept the initial position. Move the slider or accept the initial position.
*
@
*
*
*
 

[Lägg till en fil som deltagarna kan ladda ner]
*
*
*
*
Ditt svar på den här frågan skiljer sig mycket åt från gruppens. Vänligen ändra ditt svar eller förklara ditt beslut.
Gruppmedian:
Utveckla ditt svar
Lägg till en fil till din förklaring
Statistik
Det finns nya kommentarer
Svar Uppdaterades den Förklaring Diskussion
:

  to 
system message icon
Export  available for download
Go to Export Page