system message icon
Automatické ukladanie nie je možné, pretože lokálne ukladanie nie je aktívne.
Prihláška na regionálne kolo súťaže Mladý Európan 2022

Polia označené * sú povinné.
Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Európska komisia nezodpovedá za obsah dotazníkov vytvorených prostredníctvom služby EUSurvey. Výlučnú zodpovednosť za ich obsah nesú autor dotazníka a správca služby. Používanie dotazníkov služby EUSurvey neznamená, že Európska komisia odporúča alebo schvaľuje názory, ktoré sú v nich vyjadrené.

Strany
Zobrazenia
Štandard  Bezbariérový režim
Štandard  Bezbariérový režim*
Odpoveď
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Potvrďte:
*
Character limit reached.

Potvrďte:
*

*
*
Move the slider or accept the initial position. Move the slider or accept the initial position.
*
@
*
*
*
 

[Pridajte k svojmu prieskumu súbor na stiahnutie pre účastníkov]
*
*
*
*
Vaša odpoveď na túto otázku sa od ostatných členov skupiny výrazne líši. Zmeňte svoju odpoveď alebo vysvetlite svoje rozhodnutie.
Skupinový medián:
Vysvetlite svoju odpoveď
Pridať súbor k vysvetleniu
Štatistika
K dispozícii sú nové poznámky
Odpoveď Dátum aktualizácie Vysvetlenie Diskusia
:

  to 
  *
Character limit reached.


system message icon
Export  available for download
Go to Export Page