EUSurvey       
Login | |
system message icon

Limit miejsc na konferencję „Przygotowanie i doskonalenie dydaktyczne nauczycieli akademickich jako element zapewniania jakości kształcenia”, Poznań, 25 października 2019 r., został wyczerpany.
Prosimy o kontakt e-mailowy he2@erasmusplus.org.pl.

v1.4.5 ba17898e49ec8501e225ab776d52f190aa6959bb (12/03/2020 12:00)