system message icon

DIGCOMPEDU TEADMISTEPÕHINE KÜSIMUSTIK


Tere tulemast DigCompEdu teadmistepõhist küsimustikku täitma!

See küsimustik aitab teil loodetavasti paremini mõista oma tugevusi ja arenguvajadusi seoses digipädevustega, mida vajate õpetamisel tehnoloogiarikkas õpikeskkonnas.

Selle küsimustiku täitmisel nõustute EUsurvey andmekaitse reeglitega.
Start