system message icon

Samoocena DigCompEdu

Dobrodošli na spletni strani za samooceno digitalnih kompetenc izobraževalcev (DigCompEdu)

Spoznajte svoje prednosti in področja, na katerih lahko izboljšate načine uporabe digitalnih tehnologij za poučevanje in učenje. Odgovorite na 22 vprašanj za samovrednotenje, s pomočjo katerih boste dobili podrobne povratne informacije s koristnimi nasveti za bolj inovativno poučevanje oz. uporabo digitalne tehnologije.

Orodje vam bo pomagalo pri razmisleku o vaših digitalnih kompetencah kot izobraževalcev. Izobraževalci ste vsi strokovni delavci v formalnem in neformalnem izobraževanju: vzgojitelji, svetovalni delavci, učitelji v osnovni ali srednji šoli, izvajalci izobraževanja ali usposabljanja odraslih, visokošolski učitelji, predavatelji itd. Učeči se so vsi udeleženci izobraževanje ali usposabljanja: otroci v vrtcu, šolarji, študenti, odrasli, učitelji na usposabljanjih itd.

Ta vprašalnik je namenjen vsem, ki se ukvarjate z izobraževanjem odraslih ali usposabljanjem učiteljev.

Vse, ki ste zaposleni v vrtcu oz. osnovni ali srednji šoli, prosimo, da uporabite vprašalnik na tej povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-VOS-SI.

Vse zaposlene na univerzi oz. fakultetah prosimo, da uporabite vprašalnik na tej povezavi: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/DigCompEdu-UNI-SI.


Prosimo, upoštevajte, da se z uporabo tega orodja strinjate z vsebino Izjave o varstvu podatkov EUsurvey’s rules on data protection.

Start