system message icon
Automatyczne zapisywanie nie jest możliwe, ponieważ lokalne przechowywanie nie jest aktywne.
"Best Practice Hens" REJESTRACJA

Zastrzeżenie prawne

Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść kwestionariuszy opracowanych za pomocą serwisu EUSurvey. Wyłączną odpowiedzialność za nie ponoszą twórcy i administratorzy formularzy. Korzystanie z serwisu EUSurvey nie oznacza, że Komisja Europejska propaguje opinie wyrażone w takich kwestionariuszach, ani tego, że je zatwierdza.

Strony
Widok
Norma  Tryb dostępu
Norma  Tryb dostępu*
Odpowiedź
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Proszę potwierdzić:
*
Character limit reached.

Proszę potwierdzić:
*

*
*
Move the slider or accept the initial position. Move the slider or accept the initial position.
*
@
*
*
*
 

[Proszę dodać do swojej ankiety plik do pobrania przez uczestników]
*
*
*
*
Odpowiedź na to pytanie znacznie odbiega od odpowiedzi grupy. Zmień odpowiedź lub wyjaśnij swoją decyzję.
Mediana grupy:
Wyjaśnij swoją odpowiedź
Dodaj plik do wyjaśnienia
Statystyki
Pojawiły się nowe komentarze
Odpowiedź Data aktualizacji Wyjaśnienie Dyskusja
:

  to 
  *
Character limit reached.


system message icon
Export  available for download
Go to Export Page