system message icon
Automatyczne zapisywanie nie jest możliwe, ponieważ lokalne przechowywanie nie jest aktywne.
Konsultacje społeczne w sprawie programu wspierania mobilności „Twoja pierwsza praca z EURES-em” i wariantów przyszłych działań UE w dziedzinie mobilności młodych pracowników w UE

Pola oznaczone * należy obowiązkowo wypełnić.
Widok
Norma  Tryb dostępu
Norma  Tryb dostępu*
Odpowiedź
radio button label
*
checkbox label
*
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
Use drag&drop or the up/down buttons to change the order or accept the initial order.
*
Proszę potwierdzić:
*
Character limit reached.

Proszę potwierdzić:
*

*
*
Move the slider or accept the initial position. Move the slider or accept the initial position.
*
@
*
*
*
 

[Proszę dodać do swojej ankiety plik do pobrania przez uczestników]
*
*
*
*
Odpowiedź na to pytanie znacznie odbiega od odpowiedzi grupy. Zmień odpowiedź lub wyjaśnij swoją decyzję.
Mediana grupy:
Wyjaśnij swoją odpowiedź
Dodaj plik do wyjaśnienia
Statystyki
Pojawiły się nowe komentarze
Odpowiedź Data aktualizacji Wyjaśnienie Dyskusja
:

  to 
  *
Character limit reached.


system message icon
Export  available for download
Go to Export Page