EUROPEAN SOCIAL FUND

Partner Search

Partner Search

 1. Home harbour (TCA)

  TCA

  TCA status
  Green -
  Partnering projects
  Partner project: 
  MAs approval status: 
  Approved
  Country:
  Poland (PL)
  Project budget for transnational cooperation: € 0.00
  Total TCA budget for transnational cooperation: € 0
  Main contact organisation
  TCA agreement
 2. Development Zone- an innovative model of acquiring needed skills to the labour market (TCA)

  TCA

  TCA acronym
  Development Zone
  TCA status
  Green -
  Partnering projects
  MAs approval status: 
  Approved
  Country:
  Poland (PL)
  Project budget for transnational cooperation: € 208771.00
  Total TCA budget for transnational cooperation: € 208771.00
  Main contact organisation
  TCA agreement
 3. Digital applications in youth employment services

  TCA

  TCA status
  Green -
  Partnering projects
  MAs approval status: 
  Approved
  Country:
  Finland (FI)
  Project budget for transnational cooperation: € 29750.00
  Total TCA budget for transnational cooperation: € 29750.00
  TCA agreement
 4. REXDET-Digiskills

  Project

  The REXDET-Digiskills project aims at the Re-integration of EXgeDETinees for DIGItale SKILLS development
  TPI-2853
  Country of submission
 5. Warsaw School of Economics

  Organisation

  Type of organisation
  Country
  ESF region
 6. SGH Warsaw School of Economics

  Organisation

  Type of organisation
  Country
  ESF region
 7. Parents, you are not alone! (TCA)

  TCA

  TCA acronym
  Parents, you are not alone!
  TCA status
  Green -
  Partnering projects
  Partner project: 
  MAs approval status: 
  Approved
  Country:
  Poland (PL)
  Total TCA budget for transnational cooperation:
  TCA agreement
 8. Mentoring- a successful model for human resource development

  Project

  Фокусът на проекта е върху прилагането на иновативни модели на наставничество като инструмент за развитие на човешките ресурси в бизнес организации и предприятия в социалната икономика. Целта на проекта е да се проучи опитът на организациите, прилагащи наставническия модел. Транснационалното сътрудничество има за цел да прехвърлете иновативни модели на наставничество, които подобряват взаимното учене на възрастни, включително в работна среда. В момента формите на обучение са концентрирани главно само върху обучаващите се и обучаващите. В контекста на проекта менторите и наставниците се преподават взаимно, а менторството на практика се превръща в жизнеспособен бизнес и социален модел за развитие на човешките ресурси във всяка организация. Възможните модели могат да включват както формално, така и неформално обучение.
  TPI-1673
  Project lead organisation
  Country of submission
  Call for projects
  BG 2018 Coordinated Call - Transnational partnerships
 9. Foundation "Institute for the study of change"

  Organisation

  Type of organisation
  Country
  ESF region
 10. Trendhuis

  Organisation

  Type of organisation
  Country
  ESF region

Pages