system message icon

EUSurvey се предлага и под формата на софтуер с отворен код. Той е достъпен безплатно при условията на EUPL (Публичен лиценз на Европейския съюз). Той е разработен от генерална дирекция „Информатика“ по програма ISA² (Решения за оперативна съвместимост за европейските публични администрации).

Софтуерът с отворен код EUSurvey може да бъде инсталиран като самостоятелно приложение.

Последната версия е достъпна за изтегляне в GitHub:

https://github.com/EUSurvey/EUSURVEY/tree/develop